Forfatter

Marlene Thisted

Marlene Thisted er født i 1970. Uddannet historiker og har blandt andet været ansat i Anne Frank-museet i Amsterdam og på forskellige danske forlag.

Af samme forfatter
  • De mødtes på Ølstykke Husholdningsskole i 1941. 23 helt forskellige unge kvinder med vidt forskellig baggrund. De blev veninder, og da de skiltes, aftalte de at holde sammen. De gjorde det ved at mødes en gang om året og ved at sende en vandrebog rundt fra den ene til den næste, så de kunne følge med i hinandens liv - en slags forløber for emailkorrespondancen. Det blev med tiden til en stor stak bøger, der i dag beror på Dansk Folkemindesamling som et vidnesbyrd om efterkrigstidens kvindeliv, der havde helt andre vilkår, end vi kender til. Bøgerne fortæller om en tid, hvor det var kvindens lod at blive gift og holde hus. Fem af disse kvinder årgang 1922 lever stadig, og sammen med forfatteren har de fordybet sig i vandrebøgerne, der jo også afspejler alle den politiske og samfundsmæssige udvikling. Resultatet er blevet en underholdende bog, der som noget helt enestående kombinerer udsagn fra vandrebøgerne med kvindernes aktuelle kommentarer. Hvert kapitel er spændt op om et særligt emne: ungdomsår og opvækst, ægteskab og husmoderrollen, kvindefrigørelsen, økonomi, alderdom osv., og på samme måde vil bogens illustrationer være afspejle perioden. Bogen er blevet til i en samarbejde med Karen Thisted.

Cicero er en del af forlagshuset Rosinante & Co.

OK

Høst & Søn er en del af forlagshuset Rosinante & Co.

OK


OK

Rosinante er en del af forlagshuset Rosinante & Co.

OK

Samleren er en del af forlagshuset Rosinante & Co.

OK