Forfatter

Kjeld Holm

Kjeld Holm (f.1945) er teolog, mag.art i idéhistorie, forfatter og foredragsholder. Han har også været gymnasie- og universitetslærer, sognepræst og biskop. Han har også været formand for Nævnet for Etnisk Ligestilling fra 1997 til 2002 og er nu formand for Foreningen for Etnisk Ligestilling. Derudover er han formand for bestyrelsen for Danmarks Pædagogiske Universitet og medlem af bestyrelsen for Institut for Menneskerettigheder.
Kjeld er bl.a. forfatter til bogen Mennesket er en misforståelse (2007) om sit mangeårige venskab med Johannes Sløk.

Af samme forfatter
  • Kjeld Holm mødte første gang Johannes Sløk i foråret 1966. Allerede et par år senere udviklede den respekterede forsker og den unge student et nært venskab, der skulle vare livet ud – Sløk døde i 2001. Kjeld Holm har derfor – og fordi han som den eneste har adgang til resterne af Sløks personlige papirer – en enestående indgang til Sløks tankeverden, sådan som den altid udfoldede sig mellem det personlige og idiosynkratiske og det stringent filosofisk-teologiske. Mennesket er en misforståelse kommer derfor både til at være en bog om vennen Sløk og teologen Sløk. For Kjeld Holm kan de to slet ikke adskilles, fordi det personlige og det faglige hos Sløk i sjælden grad var overlappende. Når Sløk fagligt beskæftigede sig med absurdismen, tilgivelsen, det dæmoniske, lidenskaben eller menneskerettighederne, var det altid, fordi emnerne lå ham personligt på sinde. Han ville så gerne forstå mennesket, men forsonede sig aldrig med det – for mennesket er en misforståelse.

Cicero er en del af forlagshuset Rosinante & Co.

OK

Høst & Søn er en del af forlagshuset Rosinante & Co.

OK


OK

Rosinante er en del af forlagshuset Rosinante & Co.

OK

Samleren er en del af forlagshuset Rosinante & Co.

OK