Forfatter

Fjodor Dostojevskij

Fjodor Dostojevskij (1821-1881) blev født i Moskva og voksede op i en religiøs og kultiveret familie. Det til trods levede han et omskifteligt liv præget af ulykkelige ægteskaber, barnedød, sygelig spillelidenskab og bundløs gæld.
I 1849 blev han dømt til døden for sine politiske aktiviteter i liberale, revolutionære kredse, men blev i sidste øjeblik benådet på skafottet og tilbragte i stedet ti år i en sibirisk fangelejr. Opholdet i Sibirien mærkede Dostojevskij for resten af livet.

Mange af hans dramaer udspiller sig i 1800-tallets Skt. Petersborg og skildrer ofte ensomme, udsatte mennesker, der kæmper for at opretholde værdigheden. Problemstillingerne kredser om etik og har en eksistentiel dimension, men også religiøse tema er centrale i forfatterskabet. Fortælleformen er kendt for at være springende og flerstemmig.

Dostojevskij er en af vor tids mest berømte og beundrede forfattere, der har haft stor indflydelse på verdenslitteraturens udvikling i eftertiden. Hans værker tæller klassikere som Kældermennesket (1864), Forbrydelse og straf (1866), Idioten (1868) og Brødrene Karamazov (1879-80).

Af samme forfatter
  • I et Skt. Petersborg indhyllet i hvid, nordisk sommernatsmagi rulles en elskovshistorie op i den ene skønne scene efter den anden. To unge opsluges af en kærlighed, der udelukker alle hverdagens trakasserier – og som opvejer et helt livs ulykke. En sentimental roman kalder Dostojevskij sin fortælling og har givet den undertitlen Af en drømmers erindring. Pressen skriver: »Dostojevskijs ungdomsværk Hvide nætter viser geniet i sin vorden. En lille roman om sentimental kærlighed. […] i de mentale omskiftelser undervejs mærker man den kommende mester. « **** – Thomas Bredsdorff, Politiken »Skønne tempoforskydninger, opbremsninger og omstændelige længdetræk i følsom dialog skaber en sproglig musik i skærsommernatten […] Bogens ydre format passer til en lomme, hvor den til gengæld vil ligge uroligt med sit stænk af grum humor og viden i sin gode, gamle oversættelse af Ejnar Thomassen.« – Thomas Brostrøm, Information »Romanen er kort, nærmest novellelængde, men trods dette formår forfatteren at åbne for en stor og rørende historie […] bogen er et must« – Tina Schmidt, Lektør

  • Dostojevskijs mesterværk om den fyrst Mysjkins møde med 1860’ernes Rusland stiller spørgsmålstegn ved godt og ondt, sandt og falskt og ved hvad det vil sige at være et menneske. I Idioten(1868-69) beskrives den uselviske fyrst Mysjkin som et fuldkomment, skønt og rent menneske, men han betragtes alligevel af sine omgivelser som en idiot. Han udfordres af mødet med det korrupte Skt. Petersborg, hvor godhed og næstekærlighed forveksles med galskab. Samtidig undersøger romanen forholdet mellem det gode og onde, falskhed og sandhed. Der gøres op med disse umiddelbare modsætninger, når gode mennesker ikke altid træffer de rigtige beslutninger, mens onde mennesker i nogle tilfælde alligevel kan vække sympati. Dostojevskij mestrer i Idioten atter sin realistiske, flerstemmige skrivestil, som er med til at skabe et troværdigt persongalleri med mange facetter.  

  • Dostojevskijs store roman om forbrydelsens psykologi blev senest oversat i 1942. Med denne nyoversættelse føres en klassiker ind i et nyt årtusind. Rodion Raskolnikov er en fortvivlet ung student, der ser sine fremtidshåb og sin families lykke briste på grund af fattigdom. Men han kan redde sig selv fra elendigheden ved at myrde en hæslig, gammel pantlånerske, som ingen alligevel vil savne. I sine fantasier fortæller Raskolnikov sig selv, at det er hans ret at myrde. Han er et geni og kan sætte sig ud over moralen og dens love. Men kan han udviske forbrydelsen fra sit sind? Snart synker Raskolnikov ned i et helvede af galskab af feberhed rædsel. Forbrydelse og straf fører sin læser ind i de mørkeste afkroge af en forbrydersjæl. Den spejler menneskehedens dybeste, moralske bevidsthed i ét menneskes forbrydelse og vandring ud af mørket.  Pressen skriver: »Med Jan Hansens fremragende oversættelse har vi for første gang fået Forbrydelse og straf i en dansk version, der yder originalen retfærdighed. « - Berlingske Tidende

Cicero er en del af forlagshuset Rosinante & Co.

OK

Høst & Søn er en del af forlagshuset Rosinante & Co.

OK


OK

Rosinante er en del af forlagshuset Rosinante & Co.

OK

Samleren er en del af forlagshuset Rosinante & Co.

OK