Kjeld Holm mødte første gang Johannes Sløk i foråret 1966. Allerede et par år senere udviklede den respekterede forsker og den unge student et nært venskab, der skulle vare livet ud – Sløk døde i 2001. Kjeld Holm har derfor – og fordi han som den eneste har adgang til resterne af Sløks personlige papirer – en enestående indgang til Sløks tankeverden, sådan som den altid udfoldede sig mellem det personlige og idiosynkratiske og det stringent filosofisk-teologiske. Mennesket er en misforståelse kommer derfor både til at være en bog om vennen Sløk og teologen Sløk. For Kjeld Holm kan de to slet ikke adskilles, fordi det personlige og det faglige hos Sløk i sjælden grad var overlappende. Når Sløk fagligt beskæftigede sig med absurdismen, tilgivelsen, det dæmoniske, lidenskaben eller menneskerettighederne, var det altid, fordi emnerne lå ham personligt på sinde. Han ville så gerne forstå mennesket, men forsonede sig aldrig med det – for Mennesket er en misforståelse.

1. udgave
Hæftet, 200 sider
ISBN: 9788763805599
Rosinante 2007
Omslag: Annette BorsbølPris: 229,-


Køb bogen (private kunder)

Køb bogen (offentlige kunder)