Bogen giver en kortfattet oversigt over det danske børnelitterære felt. I fire hovedkapitler præsenteres børnelitteraturens egenart og æstetik, børnelitteraturens rolle i skole og samfund, herunder de nyeste undersøgelser af børns læsevaner, samt et vue over den litteraturhistoriske udvikling af børnelitteraturen fra 1500-tallet til år 2000.

2. udgave
Hæftet, 192 sider
ISBN: 9788763805421
Høst 2008
Omslag: Tove Krebs LangePris: 269,95


Køb bogen (private kunder)

Køb bogen (offentlige kunder)