DE MÅSKE EGNEDE er beretningen om tre børn på en københavnsk privatskole i begyndelsen af 70erne, og om deres opdagelse af at der bag skolens indlæring findes en hensigt og en plan. Selvopholdelsesdrift og nysgerrighed fører dem ud i en undersøgelse af denne plan, en undersøgelse der rejser spørgsmål om magt, kontrol og opdragelse, og som siden leder videre bagud til gåden om, hvad tid overhovedet er.

”Et lysende stærkt og rystende opgør med skolesystemets umyndiggørelse og tidens tyranni.”
- Berlingske Tidende
 

4. udgave
Hæftet, 277 sider
ISBN: 9788763805247
Rosinante 2006
Omslag: Harvey MacaulayPris: 129,95


Køb bogen (private kunder)

Køb bogen (offentlige kunder)